Тайлан мэдээ

Бараа, үйлчилгээний худалдан авалтын 2023.10.26 сарын мэдээ2023-10-30

Бараа, үйлчилгээний худалдан авалтын 2023.10.26 сарын мэдээ

Тайлан мэдээ


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.