Иргэдийн төсөв

1062

Дүүргийн төсвийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор Монгол улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх ил тод байдал, оролцоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд МASAM II төслийн дэмжлэгтэйгээр “Иргэдийн төсөв-2023 эмхэтгэлийг боловсрууллаа.

Тус эмхэтгэлээс иргэд та бүхэн 2023 оны дүүргийн нийт төсөв, орлого зарлагын тоон мэдээлэл, 2023 онд хийгдэх төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлуудын жагсаалтыг хороод тус бүрээр харах боломжтой. Иргэн та төсвийн талаарх ойлголт мэдлэгээ нэмэгдүүлж, оролцоо хяналтаа сайжруулан, дүүрэг орон нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын саналд идэвхтэй оролцоорой

 


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.