ОНХСХО-аар бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны 1 дүгээр улирлын тайлан

2023-9-9
397


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.