Багахангай дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2020 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай ерөнхий тайлан 2020.05.27

2023-9-9
432


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.