Хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөөний биелэлт

2023-9-5
1065

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөөний биелэлт жилийн эцэс

Үзэх

 


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.