Байгаль орчин
Намрын бүх нийтээр мод тарих өдрөөр иргэдэд мод тараах ажлыг зохион байгууллаа.2023-10-27

Намрын бүх нийтээр мод тарих өдрөөр иргэдэд мод тараах ажлыг зохион байгууллаа.

Дүүрэгт агаарын бохирдлын 24 цагийн хэмжилт хийгдлээ.2023-2-16

Дүүргийн Засаг даргын А/27 тоот захирамжаар Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газар 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр 2 дугаар хорооны Нуурын гэр хороололд PM2.5, PM10, SO2 24 цагийн хэмжилтийг хийж тус ажилд Дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс  384.850 төгрөг зарцуулсан

Байгаль орчин


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.