Хүний нөөцийн ил тод байдал

Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээний нэмэлт өөрчлөлт2024-1-4

Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээний нэмэлт өөрчлөлт

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дарга эрхлэгч, захирал нарын 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ2023-12-28

Аж ахуйн  нэгж байгууллагуудын дарга эрхлэгч, захирал нарын 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Хүний нөөцийн ил тод байдал


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.