Бүтэц орон тоо

611

 Холбогдох тогтоол, захирамж  
Дүүргийн харьяа байгууллагууд Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, ажлын байрны жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, Улаанбаатар хоын захирагчийн ажлын албаны бүтэц, нийслэл, дүүргийн засаг даргын тамгын газар, Улаанбаатар хотын захирагчийн албан орон тооны хязгаарыг батлах тухай Үзэх

фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.