Дотоод аудит

Дотоо аудитын албаны 2023 жилийн эцсийн төлөвлөгөөний биелэлт2023-12-26

2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтггэлийн төлөвлөгөөний тайлан

Дотоод аудит


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.