Худалдан авах ажиллагааны албаны 2019 оны бараа ажил, йүлчилгээ худалдан авалтын тухай ерөнхий тайлан

2023-9-9
446


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.