Байгууллагын захиалгаар хийгдсэн судалгааны ажил
Байгууллагын захиалгаар хийгдсэн судалгааны ажил2023-1-30

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй Багахангайн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн Хөгжлийн төлөвлөгөөг хийх болзол хангаж, тендерт шалгарсан “Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэл паркийн холбоо ТББ”-ийн багийн ахлагч Монгол улсын зөвлөх инженер, доктор (PhD) профессор С.Төгс, Доктор Б.Баттулга нар 2023 оны 01 сарын 30-ний өдөр хүрэлцэн ирж Дүүргийн удирдлагуудад болон Паркийн дарга, инженерүүдэд “Хөгжлийн төлөвлөгөө”-ний эцсийн тайлангаа танилцуулж, төлөвлөгөөнд тусгах саналыг хэлэлцлээ.

Байгууллагын захиалгаар хийгдсэн судалгааны ажил


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.