Аж ахуйн тасаг

1015

Эрхэм зорилго

Засаг даргын Тамгын газрын болон төр захиргааны байрны цэвэр тохилог, ая тухтай байдлыг хангах, төр иргэдийн хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг хангах, ажилтан алба хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжоор хангах.

Чиг үүрэг

Дүүргийн засаг даргын тамгын газрын өнгө үзэмжийг сайжруулах, ажилтан, албан хаагчдын ая тухай ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, төрийн үйлчилгээг шуурхай, нээлттэй, ид тод үзүүлэхэд чиглэгдэн ажиллах, ажлын харуцлага, ажлын байрны дэг журмыг сайжруулах, төрийн албаны хариуцлага , ёс зүйн хэм хэмжээг хуулийн хүрээнд өндөржүүлэн ажиллах оршино.

Засаг даргын Тамгын газрын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах бөгөөд Тамгын газрын дотоод санхүү, эд хөрөнгө, аж ахуй, түүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, төр захиргааны байрны цэвэр тохилог, ая тухай байдлыг ханган ажиллах байна.


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.