Санхүүгийн хяналт, шалгалт,акт,дүгнэлт

Санхүүгийн хяналт, шалгалт,акт,дүгнэлт


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.