Бүтээн байгуулалт

Гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж ОНӨААТҮГ-т шаардлагатай автомашин худалдан авах (БХД)2023-9-28

Дүүргийн Засаг даргын 2023 оны А/172 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдан 2023 оны 08 сарын 15-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2023 оны 08 сарын 23-ны өдөр нээхэд 1 үнийн санал ирсэнийг  үнэлж шаардлагад нийцээгүй мэдэгдлийг 2023 оны 08 сарын 23-ны өдөр хүргүүлсэн

Биеийн тамир, спорт хорооны заалны шалыг будаж засварлах, сандал, шаардлагатай тоног төхөөрөмж (БХД, 1 дүгээр хороо)2023-6-30

Дүүргийн Засаг даргын 2023 оны 01 сарын 30-ны өдрийн А/17 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдаж техникийн тодорхойлолт ирүүлсний дагуу 2023 оны 02 сарын 17-ны өдөр зарласан

Багахангай дүүргийн "Илч-Орд" ОНӨААТҮГ-ын засварын шуурхай багийн автомашин2023-6-26

Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны А/55 дугаар захирамжаар эрх шилжиж ирсэн. Дүүргийн Засаг даргын 2023 оны 03 сарын 16-ны өдрийн А/54 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдаж, Тендерийг 2023 оны 03 сарын 27-ны өдөр зарлаж шаардлага хангасан материал ирээгүй тул дахин зарлан 2023 оны 05 сарын 01-ны өдөр нээж "Пирамид прожект" ХХК шалгаран гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НАЗХГ-т 2023 оны 05 сарын 25-ны өдөр хүргүүлсэн

1, 2 дугаар хороонд ногоон байгууламжийн хайс, хашаа шинэчлэх ажил2023-5-24

 Ногоон байгууламжийн хайс, хашаа шинэчлэх ажил

Соёлын ордоны тоног төхөөрөмж2023-5-11

Дүүргийн Засаг даргын 2023 оны 01 сарын 30-ны өдрийн А/18 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдаж техникийн тодорхойлолт ирүүлсний дагуу тендерийг 2023 оны 02 сарын 08-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2023 оны 03 сарын 15-ны өдөр нээж 8 үнийн санал ирсэн

207 -р цэцэрлэгийн вестибуль барих ажил явагдаж байна.2019-7-3

Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны 207 дугаар цэцэрлэгийн гадна үүдний вестибуль барих ажлыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй “Maксам” эксплозивс ХХК-иар 11.4 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлж, “Ихрийн бууц” ХХК-иар засварын ажлыг гүйцэтгүүлж байна

Бүтээн байгуулалт


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.