Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ

Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээний нэмэлт өөрчлөлт2024-1-4

Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээний нэмэлт өөрчлөлт

Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ2024-1-4

Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ

Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.