Бүтэц орон тоо

1725

 Холбогдох тогтоол, захирамж  
Дүүргийн харьяа байгууллагууд Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, ажлын байрны жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
Байгууллагын бүтэц орон тооны захирамж тушаал, схем  Үзэх
Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны бүтэц, нийслэл, дүүргийн засаг даргын тамгын газар, Улаанбаатар хотын захирагчийн албан орон тооны хязгаарыг батлах тухай Үзэх
Засаг даргын Тамгын газар болон хэлтсүүдийн дүрэм Үзэх

фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.