Тохижилт, Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

1178

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс нь дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүнс болон өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний худалдаа үйлчилгээ,  хоол үйлдвэрлэл, ахуйн үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, аялал жуулчлал, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, авто үйлчилгээний чиглэлийн байгууллага, дэд бүтэц, тохижилт, орчны бохирдол, гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж, камержуулалт, сууц өмчлөгчдийн холбоо, ногоон байгууламж цэцэрлэгжүүлэлт, хөрсний  болон агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, чиглэлээр аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах, төр, засаг, нийслэл, дүүргийн бодлогыг хүргэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.