Хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөөний биелэлт

2023-9-5
1232

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөөний биелэлт жилийн эцэс

Үзэх

 






фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.