АСРАН ХАМГААЛАГЧ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧ ТОГТООХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛАСРАН ХАМГААЛАГЧ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧ ТОГТООХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛАСРАН ХАМГААЛАГЧ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧ ТОГТООХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

2024-1-9
3
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч талын өргөдөл /Нотариатаар батлуулсан байх/;
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч талын иргэний үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар батлуулсан/;
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь гэрлэсэн бол гэрлэлтийн баталгаа;
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт /Дох, сэтгэц, сүрьеэ/;
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, 7-оос дээш насны хүүхдийн бичгээр гаргасан өргөдөл;
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч талын Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч талын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт;
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч талын оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Хорооны хамтарсан багийн шийдвэр, өрхийн нөхцөл байдал, хэрэгцээний үнэлгээ
 • Төрөл садангийн лавлагаа;
 • Хүүхдийн төрсөн эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь нас барсан бол нас барсны бүртгэл лавлагаа
 • Асран хамгаалагч болон асран хамгаалуулах хүүхдийн төрөл садангийн холбоотойг нотлох архивын лавлагаа
 • Асран хамгаалуулах хүүхдийн сургуулийн тодорхойлолт
 • Эд хөрөнгийн бүртгэл
 • Нийгмийн даатгалын хэлтсээс тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг тогтоолгосон эсэх тодорхойлолт
 • Төрөл садангийн хүмүүсийн зөвшөөрөл

фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.