Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсэд байгаа малыг гаргах ажлыг зохион байгуулна.

2023-8-25
5

Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсэд байгаа малыг гаргах ажлыг зохион байгуулна.

2023 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2023 оны 62 дугаар тогтоолыг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын 2023 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсэд байгаа малыг нүүлгэн шилжүүлэх тухай” А/166 тоот захирамж батлагдаж малын халдварт, гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, ногоон байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг эвдэн сүйтгэх, гудамж, талбайг бохирдуулах, хог тараах гээд олон сөрөг асуудлууд шийдэгдэх нөхцөл бүрдэж байна.

Мал бүхий иргэд, малчид та бүхэн иргэдээс гаргасан саналд хүндэтгэлтэй хандан шийдвэрийг биелүүлэхийг УРИАЛЖ байна.


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.