Дүүргийн статистик мэдээлэл

2024-1-8
3

Стастистик мэдээлэл

БХД 2023 оны 03-р улирлын танилцуулга Үзэх

 


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.