Дүүргийн архиваас харьяа 4 байгууллагад зөвлөн туслах, хяналт шалгалтын ажлын сургалт зохион байгууллаа.

2023-11-10
8


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.