ОролцоноТөлөөлнө Амлалтын өдөрлөг зохион дүүргийн соёлын ордонд зохион байгуулагдлаа.

2023-11-8
1


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.