Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны Даваа гаригаас авч эхэлж байна.

2023-10-24
8
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг 10 дугаар сарын 23-ны Даваа гаригаас авч эхэлнэ. https://ulaanbaatar.mn/home цахим хуудасны “Үйлчилгээ эрхлэх бүртгэл” цэсэнд хандаж дараах баримт бичгийг хавсарган цахимаар илгээгээрэй.
Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай (шинэчилсэн найруулга) хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасан шилжилтийн үеийн зохицуулалтаар энэ оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгохыг зогсоосон байсан.

фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.