Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын өмчид бүртгэлтэй худгаас иргэдийг усаар хангах, худгийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, эзэнжүүлэх зорилгоор худаг ашиглагч нартай уулзалт зохион байгууллаа

2023-10-13
4


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.