Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Г.Ганбаяр, Г.Хуягбаатар, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Б.Мөнхбат ажиллалаа

2

Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны А/728 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Хөдөлмөр, Халамжийн газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Г.Ганбаяр, Г.Хуягбаатар, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Б.Мөнхбат болон дүүргийн Засаг даргын 2023 оны А/185 дугаар захирамжаар батлагдсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг хамтран дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Хангайнганэрдэнэ” ХХК, “Монгол 8888” ХХК, “Синвоюань” ХХК –д 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр хяналт шалгалт зохион байгуулж холбогдох үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа. 

 


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.