Худалдаа үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл авах, сунгалт хийлгэх, шинээр үйл ажиллагаа эрхлэхэд бүрдүүлэх материал

2023-9-9
518

Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

 Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, албан бичиг

 1. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар, иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар
 2. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн дүгнэлт, бүртгэлийн хуудас
 3. Худалдаа, Үйлчилгээний хэлтэстэй байгуулсан гэрээ

 дүүрэгт худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулахад

бүрдүүлэх материал

 

ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД:

 

 1. БХД-ийн ЗДТГ-ын ТХҮХ-т хандсан Гэрээ байгуулах талаар албан хүсэлт /иргэн бол

өргөдөл/

 1. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
 2. Хорооны Засаг даргатай хийсэн “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-ний хуулбар
 3. Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / хуулбар/
 4. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн дүгнэлт /Хүнсний үйлдвэр/

 

СУНГАЛТ :

 1. БХД-ийн ЗДТГ-ын ТХҮХ-т хандсан Үйл ажиллагааны гэрээ сунгах талаар албан бичиг

/иргэн бол өргөдөл/

 1. ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/
 2. Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээний эх хувь

 

Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтэс


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.