НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, БҮРДҮҮЛБЭР

2023-9-9
467

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, БҮРДҮҮЛБЭР

 

 

Д/д Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ Тайлбар
1 Иргэдээс өргөдөл, гомдол хүлээн авя хянан шийдвэрлэх Өргөдөл, гомдлыг байнга хүлээн авч, судалж шийдвэрлэнэ
2 Төрийн болон салбарын яамд, НИТХ, НЗДТГ, бусад байгууллагын шагналд иргэдийг уламжлах Тэмдэглэлт үйл явдал болохоос 45 хоногийн өмнө материалыг хүлээн авна
3 Дүүрэгт  худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ААНБ, иргэнд зөвшөөрөл олгох Гэрээ байгуулж, 1 жилийн хугацаатай  олгоно /төлбөргүй/
4 Тамхины тусгай зөвшөөрөл олгох Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2 жилийн хугацаатай олгоно /төлбөр 250.000 төгрөг – 3 жилийн хугацаатай/

фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.