ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ, БАТЛАМЖ ШИНЭЭР АВАХ, СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

501
Байгууллага Үйлчилгээ Тайлбар
ЗДТГ Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл 1.     Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газрын Тохижилт худалдаа үйлчилгээний Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, Албан бичиг

2.    ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/

3.    Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын Улсын байцаагчийн дүгнэлт Эрсдлийн үнэлгээ хийлгэсэн хуудас/

4.    Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй байгуулсан гэрээ

5.    Хог тээвэрлэх гэрээ

6.    Хогны хураамж төлсөн баримт

ЗДТГ Худалдаа үйлчилгээний байгууллагад Батламж олгох 7.    Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газрын Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтэст Гэрээ байгуулах талаар албан хүсэлт Иргэн бол өргөдөл

8.    ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/

9.    Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт /хуулбар/

10.  Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын Улсын байцаагчийн дүгнэлт Эрсдлийн үнэлгээ хийлгэсэн хуудас/

11.  Хог тээвэрлэх гэрээ

12.  Хогны хураамж төлсөн баримт

Сунгалт

1.    Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газрын Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтэст Гэрээ байгуулах талаар албан хүсэлт Иргэн бол өргөдөл

2.    ААНБ бол гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар/

3.    Өмнөх оны хамтран ажиллах гэрээний эх хувь

4.    Хог тээвэрлэх гэрээ

5.    Хогны хураамж төлсөн баримт


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.