СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

2023-9-9
480
 1. Албан хүсэлт /Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс тусгай зөвшөөрөл хүсэх маягт авч  асуултын дагуу үнэн зөв, тодорхой бөглөсөн байх/;
 2. Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 3. МХЕГ-ын мэдээллийн санд бүртгүүлсэн хуудас;
 4. Дүүрэгтэй байгуулсан “Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх  гэрээ”, “Батламж”;
 5. Хог тээврийн гэрээ;
 6. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт;
 7. Харъяалах татварын албаны тодорхойлолт;
 8. Гадна, дотоод орчны тохижилтын зураг;
 9. Хяналтын камер суурилуулсан тухай Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;
 10. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ.

Жич:

 • Тусгай зөвшөөрөл сунгуулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
 • Тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх тохиолдолд тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ийн албан хүсэлт, тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
 • Хаягийн өөрчлөлт, захирлын нэр солих тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
 • Тусгай зөвшөөрлийг хаясан, гээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд албан ёсны хэвлэлээр зарлуулсан баримт;
 • Эрх сэргээх тохиолдолд түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгасан тухай мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт /эсвэл стандартын хуудас/
 • Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд байрлалтай бол халаалтыг цахилгаан болон бусад эх үүсвэрээр шийдсэнийг нотлох зураг /дотоод орчны тохижилтын зурагт хавсаргана/
 • Нийтийн орон сууцанд байрлалтай бол анх батлагдсан зураг төслөөр үйлчилгээний зориулалттай баригдсан болохыг нотлох баримт.

фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.