БАГАХАНГАЙ ЗДТГ-Н ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДВАХЖУУЛАХ БИЕЛЭЛТ 2020 ЖИЛИЙН ЭЦЭС

2023-9-9
469


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.