Дүүргийн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийн 1-р шатны биелэлт

2023-9-8
476


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.