Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар

2023-5-1
575


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.