“Тээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл, үзлэг тооллогод” идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна.

2023-5-2
216


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.