Дүүргийн удирдлагуудын иргэдтэй хийх уулзалтийн хуваарь

2023-3-27
640


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.