НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

447
НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА
АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018.12.25                                                                                                                                                                              Багахангай дүүрэг
Өргөдөл гомдлын агуулга Нийт тоо Хэлбэр Агуулга Шийдвэрлэж хариу өгсөн Шийдвэрлэж байгаа
  Амаар   Бичгээр   Утсаар Цахим хэлбэрээр Дээд байгууллагаас ирсэн Талархал  Санал  Хүсэлт  Гомдол  Мэдэгдэл Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Хугацаа болоогүй Хугацаа хэтэрсэн
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 49   49           49     49        
2 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 21   21           21     21        
3 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн болон ТҮЦ, павильон, ил задгай худалдаа, үйлчилгээний тухай 4   4           4     4        
4 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 3   3           3     3        
5 Гэр хүсэх тухай 3   3           3     3        
6 Хоолны газар, баар, рестораны үйлчилгээний тухай 2   2           2     2        
7 Дулаан хангамжийн гэмтэл, доголдол, саатлын тухай 2     2         2     2        
8 Худаг, ус гаргах тухай 2   2           2     2        
9 Усан хангамж, ус түгээлтийн тухай 1   1           1     1        
10 Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний тухай 1   1           1     1        
11 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны тухай 1   1           1     1        
12 Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний засвар, үйлчилгээний тухай 1   1           1     1        
13 Орон сууцны подваль, орц, хонгилын цэвэрлэгээ, үйлчилгээний тухай 1   1           1     1        
14 Орон сууцны дээврийн засвар, үйлчилгээний тухай 1     1         1     1        
15 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар өмчлөх хүсэлтийн тухай 1   1           1     1        
16 Газар ашиглах хүсэлтийн тухай 1   1           1     1        
17 Байгалийн нөөц ашиглалт, хамгаалалтын тухай 1   1           1       1      
18 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрлэх эрх хэмжээний бус асуудлын тухай 1   1           1     1        
19 Цалинтай чөлөө хүсэх тухай 1   1           1     1        
20 Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 1   1           1     1        
21 Сууц өмчлөгчдийн холбоодын албан хаагчийн ёс зүйн тухай 1   1           1     1        
22 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тухай 1   1           1     1        
23 Онцгой байдлын салбарын үйл ажиллагааны тухай 1   1           1     1        
24 Хөдөлмөр зуучлалын тухай 1   1           1     1        
25 Мөнгөн тусламж хүсэх тухай 1   1           1     1        
26 Нийгмийн халамжийн салбарын үйл ажиллагааны тухай 1   1           1     1        
27 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны тухай 1   1           1     1        
Нийт 105   102 3         105     104 1  

 


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.