Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан

2018-6-28
412
Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан      
                       
    Тайлан гаргасан: 2018 он 6 сар 27 өдөр.   16 цаг : 7 минут   № 05  
                   
                       
Хариу өгсөн хэлбэр
Програм + Мессеж  Програм + Мессеж
+ Утсаар
Програм+Мессеж
+Албан бичиг
Програм + мессеж
+ Биечлэн
Програм + мессеж
+ хуудас
Ногоон Улаан
0 33 3 21 0 0
                       
Шийдвэрлэсэн байдал            
Ангилал Тоо            
 Иргэний талд шийдвэрлэсэн өргөдөл 40            
Боломжгүй тухай хариу өгсөн өргөдөл 3            
Бусад хариу өгсөн өргөдөл 14          

 


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.