Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан

413
            Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан              
                                                         
  1/1/2018 6/25/2018                                         № 02  
                  Тайлан гаргасан: 2018 он 6 сар 27 өдөр.   16 цаг : 4 минут    
                                                         
Д/д Ангилал Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын тоо
5 хоногт 10 хоногт 15 хоногт 30 хоногт Хугацаа сунгаж Хугацаа хэтэрч Нийт
тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо
1 1800-1200 тусгай дугаарын утас 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
2 www.ub1200.mn цахим хуудас 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
3 Засгийн газрын  11-11 төв 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 3
4 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
5 Нутгийн захиргааны байгууллагууд 40 75.47% 4 7.55% 3 5.66% 5 9.43% 0 0.00% 1 1.89% 53
6 Check My service аппликейшн 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
7 Мессеж 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
8 Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Нийт өргөдөл гомдлын дүн 41 71.93% 4 7.02% 3 5.26% 8 14.04% 0 0.00% 1 1.75% 57
                                                         
          Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа Хоног Цаг Минут Нийт өргөдөл, гомдол          
          6 4 45 57      

 


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.