Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан

441

  Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан                   1/1/2018–6/25/2018 Тайлан гаргасан: 2018 он 6 сар 27 өдөр.   16 цаг : 5 минут № 03                          Д/дАнгилалӨргөдөл, гомдлын тооӨргөдөл, гомдлын хувь  1Ажилд орох хүсэлтийн тухай3052.63%  2Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай915.79%  3Гэр хүсэх тухай23.51%  4Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай23.51%  5Дулаан хангамжийн гэмтэл, доголдол, саатлын тухай23.51%  6Орон сууцны дээврийн засвар, үйлчилгээний тухай11.75%  7Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний тухай11.75%  8Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар өмчлөх хүсэлтийн тухай11.75%  9Газар ашиглах хүсэлтийн тухай11.75%  10Байгалийн нөөц ашиглалт, хамгаалалтын тухай11.75%  11Цалинтай чөлөө хүсэх тухай11.75%  12Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай11.75%  13Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тухай11.75%  14Онцгой байдлын салбарын үйл ажиллагааны тухай11.75%  15Хөдөлмөр зуучлалын тухай11.75%  16Мөнгөн тусламж хүсэх тухай11.75%  17Худаг, ус гаргах тухай11.75%  Нийт өргөдөл, гомдлын дүн57100.00%                 Бүлэг :Багахангай дүүрэг                Байгууллага :Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                Нэгж :— Бүгд —                Албан хаагч :— Бүгд —


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.