Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан

455
  Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан      
                           
1/1/2018 3/25/2018   Тайлан гаргасан: 2018 он 3 сар 26 өдөр.   17 цаг : 18 минут   № 03    
             
                           
Д/д Ангилал Өргөдөл, гомдлын тоо Өргөдөл, гомдлын хувь  
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 14 53.85%  
2 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 5 19.23%  
3 Дулаан хангамжийн гэмтэл, доголдол, саатлын тухай 2 7.69%  
4 Орон сууцны дээврийн засвар, үйлчилгээний тухай 1 3.85%  
5 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 1 3.85%  
6 Цалинтай чөлөө хүсэх тухай 1 3.85%  
7 Мөнгөн тусламж хүсэх тухай 1 3.85%  
8 Онцгой байдлын салбарын үйл ажиллагааны тухай 1 3.85%  
Нийт өргөдөл, гомдлын дүн 26 100.00%  
                           
Бүлэг : Багахангай дүүрэг
                           
Байгууллага : Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
                           
Нэгж : — Бүгд —
                           
Албан хаагч : — Бүгд —

фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.