Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан

432
Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан      
                       
    Тайлан гаргасан: 2018 он 3 сар 26 өдөр.   17 цаг : 15 минут   № 05  
                   
                       
Хариу өгсөн хэлбэр
Програм + Мессеж  Програм + Мессеж
+ Утсаар
Програм+Мессеж
+Албан бичиг
Програм + мессеж
+ Биечлэн
Програм + мессеж
+ хуудас
Ногоон Улаан
0 13 1 12 0 0
                       
Шийдвэрлэсэн байдал            
Ангилал Тоо            
Иргэний талд шийдвэрлэсэн өргөдөл 23            
Тодорхойгүй 3        

 


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.