НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАСЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН АКТ